Operačné zákroky

Operačné zákroky na ktoré sa môžete objednať v SINORTHO

Arthroskopia kolenného kĺbu v celkovej anestézii
Arthroskopia členkového kĺbu v celkovej anestézii
Operácia jednoduchých prietrží
Operácia poúrazovej paraartikulárnej bursitídy vo všetkých lokalizáciách
Extirpácia benignych, malígnych nádorov kože, podkožia svalu
Extirpácia lymfatických uzlín
Extirpácia sakrálneho dermoidu
Operačná mobilizácia kontraktúry ztuhnutého klbu
Operácia fractura metacarpi (zlomenina záprstnych kostí)
Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
Operácia karpálneho tunela
Operácia šliach ruky: tenolýza, sek. sutura šľachy, transpozícia šľachy
Operácia malých kĺbov ruky: arthrolýza arthrodéza
Extirpácia gangliomu
Excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky
Operácia hallux valgus (vybočený palec nohy)

U vybraných operácií mimo artroskopií je možný výkon v celkovej anestéze za doplatok 200€.