Operačné zákroky

Operačné zákroky na ktoré sa môžete objednať v SINORTHO

Operácia jednoduchých prietrží
Operácia poúrazovej paraartikulárnej bursitídy vo všetkých lokalizáciách
Extirpácia benignych, malígnych nádorov kože, podkožia svalu
Extirpácia lymfatických uzlín
Extirpácia sakrálneho dermoidu
Operačná mobilizácia kontraktúry ztuhnutého klbu
Operácia fractura metacarpi (zlomenina záprstnych kostí)
Operácia Dupuytrenovej kontraktúry
Operácia karpálneho tunela
Operácia šliach ruky: tenolýza, sek. sutura šľachy, transpozícia šľachy
Operácia malých kĺbov ruky: arthrolýza arthrodéza
Extirpácia gangliomu
Excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky
Operácia hallux valgus (vybočený palec nohy)

Operácia pes transversoplanus (priečne plochá noha)
Operácia digitus hammatus (kladívkovitý prst)
Operácia digitus malleus (paličkovitý prst)
Operácia neuralgia Mortoni
Operácia digitus supraductus (skrížený prst nohy)
Operácia metatarsus I.varus
Excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr nohy
Extrakcia malého OS metariálu a vonkajších fixátorov
Excízia malígnych a benígnych tumorov kože a podkožia s nutnosťou lok. laloka, voľného kožného transplantátu
Korekcia kontrahujúcej jazvy Z plastikou
Korekcia kontrahujúcej jazvy voľným kožným transplantátom
Operácia epicondylitis radialis (tenisový lakeť)
Operácia epicondylitis ulnaris (golfový lakeť)
Operácie hallux rigidus (arthroza základného článku prsta nohy)