Dupuytrenova kontraktúra

Diagnózu popísal v r.1831 Guillaume Dupuytren. Ide o tvorbu uzlov a zhrubnutie dlaňovej aponeurózy (je to vlastne úpon m.palmaris longus), ktorej progresia vedie k flexným kontrakturám prstov, nedá sa korigovať ani násilím.

Ľudovo sa tomu hovorí „zkracovanie šliach“, ale tie sú v poriadku. V neskorších fázach je ruka omedzená vo funkcii, hygiene… Klinický obraz – typický, diagnóza nečiní ťažkosti. Dlaňový test – pacient nie je schopný priložiť dlaň na stôl. Obdobné syndrómy môžu postihnúť i plantu (Ledderhosenov sy) a penis (Peyron). Etiologia nezistena, niekto tvrdí, že je to kolagenóza, iný, že príčina je v koži, v mikrotraumatizácii či v imunite. Častejšia je u alkoholikov a ľudí s ochorením pečene, DM. Diagnóza sa častejšie vyskytuje u mužov ako u žien.

Delenie podľa postihnutia

dlaňový typ

prstový typ

dlaňovoprstový typ

Stupne postihnutia

1.stupeň – uzly v dlani, deformity kože,
2.stupeň – začiatok kontraktury metakarpofal. klbov
3.stupeň – kontraktura prsov v prox. interfal. klbe
4.stupeň – pridává se kompenzačná hyperextenzia distálného klbu

Terapia

nepoznáme príčinu – nie je kauzálna terapia

Účinná liečba

excizia aponeurózy

Operácia je odporúčaná už na základe pozitívneho dlaňového testu, čím skôr operujeme, tým lepší výsledok.

5 typov operácií

zatvorená aponeurotomie – púhe proťaťtie kontrahujúceho pruhu tenotomem z minimálnej incizie, nie je nutná rekonvalescencia
limitovaná aponeurektomia – odstranenie části, ktorá robí ťažkosti
parciální aponeurektomie – odstraníme aj okolitú fasciu
radikálna (totálna) aponeurektomia – odstraníme ju v celom rozsahu
dermofasciectomia s následnom transpnatáciou dermoepidemálnej plastiky
v lokálnej anestezii, s blokem n. ulnaris a medianus