Najčastejšie neúrazové diagnózy s ktorými sa stretávame je takzvaný skákavý, lúpavý prst (digitus saltans). Jedná sa o zápalové ochorenie šľachy a jej obalov, ktorých zhrubnutie znemožňuje plynulé kĺzanie šľachy osteofibroznymi pútkami sprevádzané bolesťou v dlani pri postihnutí ohýbačov prstov a bolesťou dolného konca vretennej kosti pri postihnutí vystierača palca ruky v oblasti zápästia.