Hallux valgus – vybočený palec nohy

Patrí medzi najčastejšie deformácie nohy avšak často v spojení s komplexnými deformáciami predonožia.

Príčiny

Rôzne: nevhodná obuv, dlhodobá statická záťaž dolných končatín, vrodené faktory, hypermobilita, plochá noha, poúrazové stavy

Konzervatívna liečba

Korektory rôznych typov, rehabilitácia

Operačná liečba

Viac ako 100 druhov rôznych operácii. Najčastejšie cielené osteotomie – preťatie kosti s fixáciou skutkami k drôtom dlahou. Je potrebné pooperačné fyzické šetrenie a obmedzenie záťaže po dobu 6 týždňov.