Flexná deformita v PIP kĺbe a mierna extenzia v DIP kĺbe, nad hlavičkou základného článku vzniká tlakom obuvi mozoľ- kurie oko. Hlavičky metatarzov sú preťažené vznikajú bolestivé otlaky na chodidle nohy.

Konzervatívna liečba

prikladanie náplasti, prúžkov, priestranná obuv

Operačná liečba

nikdy nesmieme kladívkovitý prst amputovať!

výkony na mäkkých častiach, oveľa častejšie vykonávame resekciu dist. časti prox. článku prsta s tenokutánnou dézou.