Neoperačná liečba

Neoperačné liečebné metódy na ktoré sa môžete objednať v SINORTHO

Terapia vlastnou plazmou PRP metoda – Drakula terapia
Terapeutická liečba laserom
Ultrasonografická diagnostika
Stacionár v ortopédii – podávanie analgetických infúznych roztokov
Laseroterapia a pulzná magnetoterapia, ultrazvuk v rehabilitácií
Terapeutická liečba ultrazvukom
Konzultácia plánovania liečebného postupu – 30 €