Neoperačná liečba

Neoperačné liečebné metódy na ktoré sa môžete objednať v SINORTHO

Konzultácia plánovania liečebného postupu – 30 €