Skrížený prst nohy, pri 5. prste ide často o vrodenú deformitu, kedy malíček nohy presahuje šikmo ponad 4. prst pričom prst je rotovaný okolo svojej osi. Pri 2. prste sa jedná často o súčasť komplexnej deformácie prednej nohy v rámci diagnózy priečne plochej nohy.

Operácie vykonávame kožnou plastikou, predĺžením šliach, tenodézu, čiastočné resekcie článkov prstov podľa Du Vriesa, Wilsona, Lapidusa, Ruiz-Mora. Postupná záťaž nohy v priebehu 4-6 týždňov.

OPERÁCIA DIGITUS SUPRADUCTUS – SKRÍŽENÝ PRST NOHY