Excízia a extirpácia novotvarov kože a mäkkých štruktúr ruky