INJEKCIE HYDROLYZOVANÉHIO KOLAGÉNU

Inovatívne riešenie liečby bolestivých, dysfunkčných a degenerativných kĺbových porúch

ChondroGrid® pôsobí lokálne a umožňuje, aby peptidy s nízkou molekulovou hmotnosťou hydrolyzovaného kolagénu boli k dispozícii priamo v postihnutom kĺbe. Predstavuje účinnú liečbu bolesti a zníženú funkciu kĺbu, spôsobenú kĺbovými patologickými procesmi. Obsahuje 4 mg lyofilizovaných peptidov o molekulovej hmotnosti nižšej ako 3 kDa. Po vytvorení suspenzie zmiešaním s vodou pre injekcie a následnej intraartikulárnej aplikácii sa tieto peptidy rozprestrú po vnútrajšku kĺbového povrchu.

CHondroGrid® účinkuje priamo na postihnutých miestach prostredníctvom pôsobenia aminokyselín špecifických pre kolagén, ktoré podporia štrukturálnu a funkčnú obnovu intraartikulárnych štruktúr. Výsledkom tohoto pôsobenia je zníženie bolestivosti a zlepšenie pohyblivosti postihnutého kĺbu. CHondroGrid® preto svojím pôsobením pomáha pacientom znížiť spotrebu analgetík a nesteroidových antireumatík.

Zníženie bolestivosti
a zlepšenie pohyblivosti postihnutého kĺbu

Kolagén tvorí hlavný komponent všetkých intraartikulárnych štruktúr. Preto, akonáhle je do kĺbu injekčne aplikovaný hydrolyzovaný kolagén (zmes peptidov s nízkou molekulovou hmotnosťou), tieto malé molekuly sa aktívne zapájajú do hojivých a posilňujúcich procesov kĺbového matrixu a tiež napomáhajú obnove a zachovaniu natívneho trofického stavu všetkých kompartmentov kĺbu. Vedecký výskum ukázal, že nízkomolekulárne kolagénové peptidy sú prirodzeným produktom fyziologickej degradácie kolagénu. Pokiaľ sú tieto peptidy v kĺbe prítomné, stávajú sa stavebnými kameňmi novo vznikajúcich kolagénových reťazcov.

Účinky hydrolyzovaného kolagénu

Chrupavka a ďalšie kĺbové štruktúry (väzy a synoviálna membrána) sú vybudované predovšetkým z kolagénových vlákien. Po intraartikulárnej injekcii, nízkomolekulárne peptidové reťazce, ktoré sú obsiahnuté v prípravku CHondroGrid®, prenikajú do synoviálnej tekutiny, pokrývajú synoviu a kĺbovú chrupavku a pôsobia zosilnenie a hojenie jej poškodenej a opotrebovanej extracelulárnej matrix. Následkom tohto procesu sa obnovuje pohyblivosť kĺbu a zároveň dochádza k úľave od bolesti.

POSILNENIE

EXTRACELULÁRNEJ MATRIX

SYNTÉZA

NOVÉHO KOLAGÉNU

POTLAČENIE

ZÁPALOVÉHO PROCESU

ÚĽAVA

OD BOLESTI KĹBU

Liečba osteoartritídy a artrosynovitídy

Prípravok CHondroGrid® sa používa na liečbu osteoartritídy, akútnej či chronickej artrosynovitídy ako prejav osteoartritídy či reumatoidnej artritídy, a ďalej stavov po traumách či preťažovaní kĺbov. Aplikácia CHondroGrid® je indikovaná taktiež v prípadoch degeneratívnych meniskopatií pred alebo po operatívnej menisektómii alebo začisťovaní a/alebo rekonštrukcii kĺbovej chrupavky. V prípravku CHondroGrid® je použitý purifikovaný bovinný kolagén farmaceutickej kvality a výrobca pri výrobe prípravok priebežne testuje. Bezpečnosť a účinnosť prípravku CHondroGrid® je uznaná vo všetkých štátoch EU. Výrobca starostlivo kontroluje každý produkt, pokiaľ ide o bezpečnosť použitia a monitoruje celý výrobný proces.

Cena za 1 aplikáciu CHondroGrid® je 100,00 €.

Výkony nie sú hradené zdravotnou poisťovňou.