Liečba obohatenou krvnou plazmou (PRP terapia)

Moderné liečebné postupy

 • kyselina   hyaluronová
 • plazma bohatá na trombocyty/PRP/
 • mezenchýmové kmeňové bunky / stem cells ADMSCs,BMDMSCs /adipose tissue derived, bone marrow derived/
 • génová liečba

Proces PRP liečby

Plazma /PRP th/je moderná metóda liečby využívajúca liečebnú silu vašej vlastnej krvi koncentrátu biologicky aktívnych látok získaných  z krvných doštičiek. Pacientova krv je odobraná, upravená a následne použitá na liečbu toho istého pacienta. Práve preto sa nežiadúce účinky vyskytujú iba ojedinele.

Proces prípravy obohatenej plazmy:

Odber

Celá krv sa zbiera z pacientovho ramena použitím súpravy venepunkciou do skúmavok obsahujúcich antikoagulant.

Odstreďovanie

Proces odstreďovania oddeľuje vrstvy buniek podľa hmotnosti buniek. Odstreďovanie trvá 8 minút pre dosiahnutie priaznivých výsledkov.

Zber plazmy

Po dokončení odstreďovania krvi sa ukážu jednotlivé vrstvy buniek z ktorých je krv zložená. Následne je do striekačky odobraná vrstva buniek obsahujúca vysokú koncentráciu krvných doštičiek.

Aplikácia koncentrovanej plazmy

Plazma sa aplikuje injekčne lokálne  na miesto liečby alebo priamo do kĺbu.

Liečba PRP je efektívnejšia metóda liečby kĺbov ako liečba hyalurónovou kyselinou. Plazma bohatá na krvné doštičky lieči:

 • Artrózy veľkých kĺbov kolien, ramien a bedrových kĺbov
 • Kĺby palcov na rukách i na nohách
 • Chronické bolesti Achilovej šľachy
 • Ochorenia svalových úponov, napr. tenisový lakeť
 • Pooperačný zápal napr.po podstúpení artroskopických operačných výkonov
 • Jazvy po akné
 • Drobné vrásky
 • Strie po tehotenstve/obezite
 • Rednutie vlasov 

Podávame jednu injekciu do poškodeného kĺbu alebo tkaniva za cenu 65 €. Doporučené je podať 3 až 5 injekcii,každú s odstupom 2-5  týždňov.

Pri podaní ponúkame zľavu na 3 injekcie za 180 €.Liečbu  podávame podľa stupňa  ochorenia  a aktivity ochorenia najčastejšie  lx alebo  2x ročne .

 

Platelet rich plasma / PRP/

 • dôkazne stimuluje proliferáciu osteoblastov,fibroblastov, chondrocytov , buniek v šľachách a buniek periodontánych ligament
 • použitie v rade chirurgických     odborov /maxilofaciálna chirurgia, kardiochirurgia,plastika, estetická medicína/
 • v ortopedii najčastejšie v liečbe ochorení šliach, výplň juvenilných kostných cýst, liečba pakĺbov,arthrozy
 • pseudoarthroz a chondropathia

Rastové faktory

Proteiny alebo steroidy obsiahnuté v alfagranulách trombocytov, po aktivácii trombocytov dochádza k ich uvoľneniu, mezenchýmové kmeňové bunky majú povrchové receptory pre tieto faktory zpôsobujú proliferáciu chondrocytov a mezenchymálnych kmeňových buniek zvyšujú sekreciu HA/ hyaluronovej kyseliny /znižujú inhibíciu expresie genov pre kolagen 2 a agrecan interleukinom 1 beta.

Rastové fakory:                                              funkcia

Platelet-derived growth factor—-         proliferácia mezenchýmových buniek

Transformig growth factor beta             protizápalový cytokin

Fibroblast growth factor                         angiogenéza hojenie rán

Insulin-like growth factor 1                     anabolický efekt

Insulin-like growth factor 2                     fetálny rastový hormon

Vascular endothelial growth factor       angiogenéza

Epidermal growth factor                         bunkový rast proliferácia a diferenciácia

Interleukin 8                                             chemotaxia neutrofilov

Keratinocyte growth factor                   hojenie rán

Connective tissue growth factor       adhézia,migrácia a proliferácia buniek

Absolútne nevhodné:

akútne infekčné ochorenie spojené s horúčkou, nádorové ochorenie v štádiu liečby alebo pokročilé nádorové ochorenie, herpetické ochorenie, ťažká ischemická choroba srdca, akútna embólia, tromboflebitída a flebotrombóza, obličkové zlyhanie, cukrovka inzulinodependentná, tehotenstvo a kojenie.

Relatívne nevhodné:

užívanie liekov významne riediacich krv, autoimunitné ochorenia (napr. reumatoidná artritída), nekompenzovaný vysoký tlak, stavy po prekonaní mozgovej príhody

Porovnanie

Hyaluronová kyselina /HA/ je účinná a rokmi preverená liečebná metóda

aplikácia PRP je  biologická metóda liečby  s dobrými výsledkami, jej klinické použitie je bežné v rôznych indikáciach/ učinnosť je vyššia a dlhodobejšia ako HA v redukcii bolesti a príznakov a obnove klbnych funkcíi/.

MCSs- mezenchymálne kmeňové bunky ich použitie je v začiatkoch ,jedná sa o sľubnú metódu avšak aplikácia   je vysoko finančne náročná –

 Hyaluronát/HA/

Polysacharid s vysokou molekulovou hmotnosťou

 • prirodzená súčasť synoviálnej tekutiny
 • zápalové cytokininy a voľné radikály znižujú jej množstvo
 • intrartikulárna aplikácia vo forme sodnej soli
 • potlačuje degeneráciu chrupavky a uvoľňovanie proteoglykánov z jej extracelulárnej matrix
 • ochraňuje povrch chrupavky
 • zvyšuje endogennu produkciu HA bunkami synoviálnej membrány
 • znižuje percepciu bolesti

 

Mezenchymálne kmeňové bunky

 • zdroje kostné dreň, tukové tkanivo
 • liečebná strategia –intrartikuálne injekcie
 • implantácia pomocných nosičov
 • genová terapia
 • Nutná –fixácia buniek v defekte bez ovplyvnenia funkcie, aktivácia chondrogenézy
 • využitie pre transport genov
 • virusové vektory
 • použitie v  th reumatoidnej arthritídy
 • použie v  th   hemofilickej arthropathie

Genová liečba

– formou intrartikulárnych injekcii v experimente na myšiach liečba napr.hemofilických arthropathií