Kontakty

Štefánikova 1525, 066 01 Humenné,
e-mail:sinaj@sinortho.sk
e-mail:matyscak@sinortho.sk
Tel.: 057/775 08 50,
Mobil: 0903 132 808, 0904 406 480