Dupuytrenova kontraktúra

 • popísal v r.1831 Guillaume Dupuytren
 • tvorba uzlov a zhrubnutie dlaňovej aponeurózy (je to vlastne úpon m.palmaris longus)
 • progresia vedie k flexným kontrakturám prstov, nedá sa korigovať ani násilím

img09

 • ľudove se tomu hovorí „zkracovanie šliach“, ale tie sú v poriadku
 • v neskorších fázach je ruka omedzená vo funkcii, hygiene…
 • klinický obraz – typický, diagnóza nečiní ťažkosti
 • typický, diagnóza nečiní ťažkosti
 • dlaňový test – pacient není schopen priložit dlaň na stôl
 • obdobné syndromy môžu postihnúť i plantu (Ledderhosenov sy) a penis (Peyron)
 • etiologia nezistena, niekto tvrdí, že je to kolagenóza, iný, že príčina je v koži, v mikrotraumatizácii či v imunite
 • častejšia je u alkoholikov a ľudí s ochorením pečene,DM
 • mužov častejšie ako u žien
 • podľa postihnutia delíme
  • dlaňový typ – bez postihnutia prstov
  • prstový typ, dlaňovoprstový typ
 • podľa postihnutia
  • 1.stupeň – uzly v dlani, deformity kože,
  • 2.stupeň – začiatok kontraktury metakarpofal. klbov
  • 3.stupeň – kontraktura prsov v prox. interfal. klbe
  • 4.stupeň – pridává se kompenzačná hyperextenzia distálného klbu

terapia – nepoznáme príčinu → nie je kauzálna terapia

 • jediná účinná liečba – excizia aponeurózy
 • operacia už pri pozitivnom dlaňovom teste, čím skôr operujeme, tým lepší výsledok
 • 5 typov operacií
  • zatvorená aponeurotomie – púhe proťaťtie kontrahujúceho pruhu tenotomem z minimálnej incizie, nie je nutná rekonvalescencia
  • limitovaná aponeurektomia – odstranenie části, ktorá robí ťažkosti
  • parciální aponeurektomie – odstraníme aj okolitú fasciu
  • radikálna (totálna) aponeurektomia – odstraníme ju v celom rozsahu
  • dermofasciectomia s následnom transpnatáciou dermoepidemálnej plastiky
 • v lokálnej anestezii, s blokem n. ulnaris a medianus